Här bor mina kaniner

Ange undertext här

Några uteburar

Inneburar i rad


Burens minsta mått Jordbruksverkets bestämmelser: Kaninens Minsta Minsta mått på Minsta vikt tillåtna yta kortaste sidan höjd ≤2 kg 0,5 m2 50 cm 50 cm >2-3,5 kg 0,7 m2 60 cm 60 cm Observera att dessa mått gäller för en kanin i varje bur! Ska man ha två kaniner tillsammans så krävs större utrymme.

Buren på bilden är 160 x 70 x 60, LxBxH