Vaccination

Viktig information

Denna sidan är under uppbyggnad !!!

Varför är det så viktigt att vaccinera sin kanin?

Kaningulsot, även kallad hemorragisk sjukdom hos kanin, är en allvarlig och mycket smittsam sjukdom. Den ses framför allt under vår, sommar och höst men är mindre vanlig under vintern. Den orsakas av ett virus, lagovirus. Två olika typer av viruset finns i Sverige, den klassiska (Rabbit Hemorrhagic Disease Virus) och en ny typ (Rabbit Hemorrhagic Disease Virus 2) som först upptäcktes i Frankrike i 2010. RHDV smittar varken människa eller andra djurarter än kanin. RHDV2 kan dock även smitta vissa hararter. Sjukdomsbilden kan variera. Ofta ses plötsliga dödsfall utan föregående symtom. Ibland ser man blodigt sekret eller skum från näshålan, att kaninerna har svårt att andas eller uppvisar neurologiska störningar. Viruset orsakar allvarliga leverskador. 

****************************************************************************'
Jag vaccinerar alla mina kaniner mot gulsot typ 2, RHD2  för att det är den smitta som går nu och det är inte roligt att komma ut i stallet och finna döda kaniner som var friska dagen innan
Boven till smitta är tyvärr vi själva även om vi har inne kaniner så därför är det viktigt att förhindra detta genom att vaccinera. Det hjälper inte att din innekanin inte träffat smittade djur eller "bara" varit inne.
En förhållandevis liten kostnad för att rädda ett kaninliv.
Här nedan kommer viktig info till dig som köper kanin

Smittovägar:

* Genom direktkontakt med smittat djur
* Flugor, mygg och fåglar
* Du drar in smitta genom dina skor som passerat smittad mark
* Övriga husdjur i familjen, bär det i t ex päls och på tassar
* Smittat hö och annat foder

Inkubationstiden är från 2-4 dygn.
Laboratoriet som påvisar kaningulsot har anmälningsplikt till Jordbruksverket. Gäller både för tama och vilda kaniner. Anmälningsplikten gäller bara vid fastställd diagnos. Observera att vid enbart misstanke finns ingen anmälningsplikt. 

Sant & Falskt:

*Jag har en inne-kanin så den blir inte sjuk. !
SVAR:  Falskt, det är vi människor eller övriga husdjur som drar in smitta. Flugor och mygg är också smittobärare.
*Jag bor inte i smittade områden. 
SVAR: Falskt, smittan finns överallt och tyvärr mörkas det ner när ägare/uppfödare inte obducerar sina sjuka kaniner. Stora uppfödare vaccinerar tyvärr inte sina kaniner pga att det är kostsamt. 
*Kaniner som är vaccinerade smittar andra ovaccinerade kaniner
SVAR: Falskt, det är en myt. Det är isf vi människor som dragit in smittan till våra vaccinerade kaniner och smittan finns i pälsen. Den smittar INTE för att den är vaccinerad.

Länk till SVA där du kan läsa på mer om Gulsot och andra smittor på kaniner.
En del finns även på min sida om sjukdomar på kanin som ligger under MER/Sjukdomar


Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga.

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället. Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.



Emmy Zobel blå
Emmy Zobel blå